Mini CEX

Svårighetsgrad

Fokus för utvärderingen

Plats

Kliniska frågeställningar

Anamnes

( )
Otillfredsställande
Tillfredsställande
Utmärkt

Status

( )
Otillfredsställande
Tillfredsställande
Utmärkt

Medmänsklighet/professionalism

( )
Otillfredsställande
Tillfredsställande
Utmärkt

Klinisk bedömningsförmåga

( )
Otillfredsställande
Tillfredsställande
Utmärkt

Skicklighet i rådgivning

( )
Otillfredsställande
Tillfredsställande
Utmärkt

Organisationsförmåga/effektivitet

( )
Otillfredsställande
Tillfredsställande
Utmärkt

Den sammanfattande kliniska förmågan

( )
Otillfredsställande
Tillfredsställande
Utmärkt

Något som gick speciellt bra?

Förslag till förbättring: